Materialhantering måste lyfta till en helt ny nivå!

ulfwittingskylt

–    Det gäller att ta tagit steget fullt ut. Totallösningar för intern materialhantering är ett måste i dagens konkurrens. Genom att även erbjuda kunder ett nytt system med plastkedjor tas ett ytterligare ett steg i utvecklingen. Att hantera alla interntransporter, såväl horisontellt som vertikalt, är ett måste. Ulf Witting, VD och ägare till Witting Materialhantering(WMH), är medveten om den hårda konkurrensen och tuffa tider.
–    Vi ser dock i branschen generellt att mycket börjar lossna nu och att företagen åter vågar att investera i nya lösningar, säger Ulf Witting.

Sedan 1992 har det Ystad-baserade företaget utvecklats i nära samarbete med en rad olika specialiserade materialtillverkare och kunder.
Konceptet har blivit en framgång. Med kunder som bland annat Dustin, Nilson Group, Electrolux och Kinnarp har Witting blivit en aktör att räkna med.
–    Vi gillar utmaningarna, att kunna se alternativen och alltid försöka förstå kunden, men det är också viktigt att tänka utanför boxen, understryker Ulf Witting, ägare och vd.

pacoplastartikel

”Erfarenhet och nytänkande är helt avgörande!”
Även om företaget startades så pass sent som 1992  är den samlade erfarenheten av materialhantering inom WMH dryga 70 år.
Erfarenhet är avgörande. Att ha erfarenhet innebär också att vi vågar vara nytänkande. Kombinationen av nytänkande och erfarenhet brukar oftast ge bra resultat.
–    När vi nu införlivar ett nytt transportsystem med plastkedjor erbjuder vi kunderna totallösningar för alla typer av interntransporter. Med detta nya sortiment blir vi ännu bättre inom produktionslogistik. Vi klarar i princip de allra flesta kundprodukter. Vi klarar ett ökat och snabbare flöde såväl horisontalt som vertikalt. WMH har helt enkelt lyfts till ytterligare en nivå – nu även den vertikala, skrattar vd Ulf Witting.

”Vi ökar flödet med  nya komponenter!”
–    Nu fixar vi flöden upp till 60 meter i minuten av lätt styckegods upp till 20 kg styck. Vilket innebär att vi nu även kan erbjuda transportörer för primär- och styckegodsförpackningar inom bland annat livsmedelsbranschen, läkemedelsbranschen och klarar av att hantera en rad olika hygienförpackningar.
–    Detta utgör också ett viktigt komplement till våra befintliga system som också klarar större gods, berättar Ulf Witting.
Enligt Ulf utgörs det nya sortimentet av plastkedjor av högkvalitativa och utbytbara komponenter som enkelt och snabbt kan skräddarsys till unika behov.
–    Det är viktigt att erbjuda kunderna ett totalsortiment inom materialhantering, avslutar Ulf Witting.

plastkedjor

Att ha ett totalsortiment är avgörande för att hävda sig i en hård konkurens.
Nu erbjuder Witting Materialhantering även lösningar med plastkedjor.