3D modell av referensanläggning tungt gods med PA1500 rullbanor, transfervagnar, vridbord och pallstaplare

Framställning av 3D modell om ca 15 sec

Hur gör man för att vrida 3D modellen?

Rotera bilden = Vänster musknapp + flytta musmarkören, Flytta modellen = Vänster musknapp + Ctrl tang, Zoom = Scrollhjul på musen

Nollställ 3D Vy