3D TA100 Trycklös ackumulering 24 volts rullbana

Hur gör man för att vrida 3D modellen?

Rotera bilden = Vänster musknapp + flytta musmarkören, Flytta modellen = Vänster musknapp + Ctrl tang, Zoom = Scrollhjul på musen

Nollställ 3D Vy

Rullbana 24 volt. Trycklös ackumulering

TA100 är ett nyutvecklat 24-volts helautomatiskt transportörssystem med inbyggd logik som fungerar helt utan pneumatik. TA100 är helt elektroniskt och drivs med 24 volt DC spänning.

TA100 underlättar såväl installation som underhåll och utbyggnad. Installation och underhåll kan utföras av en vanlig mekaniker, utan att behörig elektriker anlitas.

Den helintegrerade konstruktionen, med motorn inbyggd i transportrullarna och det elektroniska styrsystemet lätt åtkomligt i chassit, gör TA100 till ett mycket kompakt och lättplacerat system som öppnar för helt nya användningsområden….

Mer information om TA100 Referensanläggning