Bogelack. Hel och halvpall transportlinje med bandning

Transportlinje för tungt gods hel och halvpall.

  • PA1500 rullbanor för tungt gods
  • Transfervagnar
  • Vridbord
  • Kedjetransportör.
  • Pallnedstaplare.
  • Vågstation
  • Bandningsstation
3D ritning rullbanor
PA1500 rullbana och pallstaplare
Transfervagn och rullbana
PA1500 pallstaplare
Bandningscell
Bandningscell
Bandningscell
Inne i bandningscell
Vinkelväxel
PA1500 rullbana med vinkelväxel
Rullbana med staket
PA1500 rullbana med skyddstaket