Pallstaplare för hel och halvpall till Beslag & Metall AB

Pallstaplare för hel- och halvpall

Vi har installerat en kundanpassad pallstaplare till Beslag & Metall AB. Deras önskemål var att kunna stapla ner 2-3 pallar med 1- 4 st pallkragar. Det var både Hel och halvpallar . Staplare klarar att stapla ner en stuv med pallar med en höjd på ca 3m oberoende hur hög varje enskild pall är. Staplare känner av med hjälp av fotoceller hur den överliggande pallen är positionerad och anpassar gripklorna för optimalt grepp. Levererad staplare är dimensionerad för en max vikt på 2000 kg och har en höjd på 4,4m.

Funktion: Truckförare placerar pallar på rullbana som transporteras in i staplare. Griparmar går upp och lyfter upp den 2:a pallen underifrån. Därmed frigör man den understa pallen som transporteras vidare.