Rullbanor 24 Volt transportör

telefonoffert Pris/Förfrågan

TA100 är ett nyutvecklat 24-volts helautomatiskt transportörssystem med inbyggd logik som fungerar helt utan pneumatik

TA100 underlättar såväl installation som underhåll och utbyggnad.

Mer information