Transportbana för pallgods till Nilson Group

nilsongroup-3Med ett rikstäckande nät av butiker, där varje butik skall ha sin unikt sammansatta order krävs snabba och korrekta leveranser.

Manuell hantering och packningen kräver en säker och bra ergonomi.

Nilsson Group har investerat i en anläggning för att klara dessa krav genom en kombination av manuell och automatisk godshantering.

Pallastningen är så varierande från en pall till en annan att det krävs manuell hantering på denna post. Allt utanför lastningen, såsom tompallshantering, inplastning och lyft mellan olika nivåer sker helautomatiskt.

Transportgods
Träpall i format 1200 x 800 mm, med vikter upp till ca. 300 kg. Allt eftersom pallen lastas med gods, sänks den ner för att ge operatören bästa möjliga arbetshöjd.

Utrustning
Transportörsystem för pallgods typ PA 1500. Utrustningen består av rullbanor, transfervagnar, vridbord, sträckfilmare etc.