Transportbanor till Fläkt Woods

flaktwoods-2Från klippt tunnplåt till ett färdigt luftbehandligsaggregat. Plåten förädlas under hela processen och slutligen står kompletta aggregat färdiga för leverans till både kryssningsfartyg och skyskrapor.

Transportgods.
Luftbehandlingsaggregat placerade på träpall med dimensioner från 1000 x 800 mm till 3300 x 2000 mm och stålrack med dimension 1200 x 1000 mm. Maxvikter från ca 800 kg/meter.

Aggregaten är så kundanpassade att det i princip kan komma vilken plåtstorlek som helst. Det ger stora utmaningar för såväl Fläkt Woods som för den utrustning som skall hantera plåten.

Utrustning för byggnad av kompletta aggregat.
Kompletta aggregat med vikter upp till flera ton monteras på kundanpassade standardmoduler. Genom att utgå från standardmodulerna i transportörsystem för pallgods typ PA1500, får kunden beprövad (och kostnadseffektiv) utrustning som består av rullbanor och kedjetransportörer, samt med stora transfervagnar, vridbord och svängbord med transportyta på ca 5 kvm.