Transportör för lätt gods till RH form i Nässjö

Det började med en anläggning för att packa och emballera RH stolen så ergonomiskt och rationellt som möjligt. Anläggningen har byggt ut i omgångar, både för att klara ökade volymer, och senast till att även omfatta buffertering vid utleverans.

Transportgodsrhrform-3
Wellkartonger med varierande storlek och vikt. Bottenflikarna är invikta och hålls samman genom att kartongerna bandas med 2 plastband. Beroende på typ av stol, så varierar både vikten och viktfördelningen. Således något at ta hänsyn till vid transport av godset.

Utrustning
Transportörsystem för lätt gods typ AX100, bestående av axeldrivna rullbanor med växlar, drivna kurvor, separering och stopp vid bandare och etikettering. Både till – och ombyggnaderna underlättas genom de möjligheter som det axeldrivna systemet typ AX100 ger tack vare sin moduluppbyggnad.