SIA Glass PA1500 transportlösning i frystutrymme

Transportlinje för tungt gods i frysutrymme

  • PA1500 rullbanor för tungt gods i kall miljö
  • Lyftbord
  • Transfervagnar
  • Vridbord
SIA Glass PA1500 vybild
SIA Glass PA1500 vybild 1 av 2
SIA Glass PA1500 vybild 2 av 2

 

 

PA1500 på lyftbord i fryslager SIA Glass
PA1500 rullbana i fryshus
Transfervagan i fryslager SIA Glass
Transfervagn i sluss i fryslager SIA Glass
PA1500 i fryslager SIA Glass