Här under finns några animeringar/bildspel som visar

hur en del av våra transportlösningar fungera.