Förarbetet är helt avgörande – materialhantering

… vid intern materialhantering”

artikelnordemballage

Komplicerade och skräddarsydda transportlinjer för intern materialhantering kräver alltid nära samarbete med kunden.

Starka varumärken som Electrolux, Dustin, Nilson Group, och Kinnarp har höga krav.

–    Att möta kundens behov är viktigast av allt. Att se möjligheterna och tänka utanför boxen är ett måste, säger Ulf Witting, ägare och VD på Witting Materialhantering i Ystad.
Ingen har missat finanskrisens påverkan inom branschen. Kunderna stoppade planerade investeringar. Mycket har bokstavligt talat stått still.
–    Så har det varit, ingen tvekan om saken, men det märks en klar förändring. Vi får många positiva signaler, understryker Ulf Witting, som egentligen talar för en hel bransch.

Ett förhållandevis litet företag i Ystad med fyra anställda har ändå klarat sig bra. Orderingången visar på tillväxt. Just nu är det Electrolux som satsar på en ny intressant lösning i Mariestad för att bland annat frigöra utrymme och fixa nya logistiklösningar.
Electrolux vill i detta specifika fall minska ytan för tillverkning. Gaffeltruckarna skall bort! Detta medför också att det inte kan vara lika mycket material vid lutmonteringsbanorna som tidigare. Det ska inte vara något onödigt material vid monteringsbanorna . Det förvaras istället i höglagret.

”En slimmad produktion”
Det som nu förändras hos Electrolux i Marestad är att nu måste materialet ut ifrån höglagret för att ”kittas”, dvs. operatörerna plockar ut exakt det antal komponenter som går åt i tillverkningen, och skickar dem vidare till tillverkningen. Istället för gaffeltruckar kör Electrolux nu med dragtruck vilket ger ett tåg med fyra pallplatser.

–    Effekten av att frigöra yta medför att de får mellanlagra, hantera och transportera mer och effektivare. Vi pratar om ett ”Lean—tänk” som ger en slimmad och effektivare produktion. Det blev en intressant utmaning att lösa, understryker Ulf Witting.

”Många nålsögon måste passeras”
–    Förarbetet är oerhört viktigt.  Ett 20-tal lösningar med ritningar har jobbats fram. Det är viktigt att kunden vet vilka lösningar vi föreslår. Dessutom skall alla involverade förstå lösningarna. Pedagogiken är viktig. Förslagen skall passera många mänskliga nålsögon innan de godkänns. Så är vardagen för alla i den här branschen, berättar Ulf Witting.

–    Vi försöker alltid målmedvetet utveckla arbetet i nära samarbete med en rad olika specialiserade tillverkare och självklart kunden, understryker Ulf Witting.

”Nära samarbete är helt avgörande”
När det gäller Electrolux har Witting Materialhantering haft ett mycket nära samarbete där företaget tillsammans med Electrolux tagit fram förslag, layout och tekniska lösningar. Men det har också varit fokus på viktiga ergonomiska  lösningar.
–    Vi har också lyckats integrera äldre och redan befintliga transportörer med helt nya. Det är självklart viktigt att återanvända den utrustning som går att återanvända. De tekniska lösningarna och kostnadsbilden i sin helhet måste gå hand i hand, understryker Ulf Witting.

elektrolux1

En detalj ifrån en växlingsstation som ingår i den nya transportlinjen som växer fram hos Electrolux.

 

electrolux2

Förarbetet är alltid lika viktigt. Ritningarna, pedagogiken och samarbetet med kunden är avgörande. Här är en 3-d bild som illustrerar den nya verksamheten hos Electrolux i Mariestad. Autocad bilderna i 3D visar en operatör som plockar från en pall. Rullbanan är ergonomiskt anpassad och placerad på lyftbord för att spara operatörens rygg .