Plåthantering

telefonoffert Pris/Förfrågan

plathantering1

En transportbana – system för frammatning av plana ämnen som t.ex. plåt till olika bearbetningsmaskiner.

Kanske ska plåten vändas, skäras i bitar, bockas, vridas till för att få en annan form och svetsas ihop dvs. en grövre hantering.

Därefter kanske produkten skall målas eller på annat sätt slutbearbetas och då krävs det transportsystem för en extremt varsam hantering för att inte det skall uppstå skador som repor o dyl.

Var lugn – vi vet hur och vi har kompetensen!

Ritning av transporbana – system Montering av plåtväggen med vändare

Montering av plåtväggen med vändare 3D

Plåtvändare med inmatning på sidan och utmatning i front

Plåtvändare med inmatning på sidan och utmatning i front

Vinkelväxel i 12 strängar för plåtprofiler med stor variation i storlek

Vinkelväxel i 12 strängar för plåtprofiler med stor variation i storlek