3D PA1500 kedjetransportör med motor och benstöd

Hur gör man för att vrida 3D modellen?

Rotera bilden = Vänster musknapp + flytta musmarkören, Flytta modellen = Vänster musknapp + Ctrl tang, Zoom = Scrollhjul på musen

Nollställ 3D Vy

Kedjetransportörer för pallgods

PA 1500 är en kedjetransportörsystem som är anpassat för pallhantering och andra motsvarande lastbärare med lastvikt upp till 1500 kg/m bana. Ett moduluppbyggt system med stor flexibilitet som är lätt att anpassa för olika behov.

Sektionslängd: Upp till 2700 mm. 3/4″ eller 1″ rullkedja. 2 eller 3 strängad kedjetransportör.

Mera information om PA1500 Referensanläggningar Datablad

Palltransportsystemets uppbyggnad

Banprofilen:
Består av en kraftig C-profil med ett stort antal färdigstansade hål som används genomgående för alla typer av transportörer inom PA1500-familjen. Odrivna, fast drivna, drivna ackumulerande rullbanor och kedjetransportörer samt plastlamelltransportörer.

Den kraftiga C-profilen i kombination med hålbilden gör att alla transportörer kan skruvas samman av standardiserade, serietillverkade komponenter, vilket ger kostnadseffektiva fördelar.

Drivning:
Drivning med längsgående kedja är standard.

Sidomonterade motorer ger servicevänlig och kostnadseffektiv placering.

En spännstation för den längsgående kedjan sitter lätt åtkomlig i ett av spanten.

Dessutom ger den längsgående kedjan en låg ljudnivå.

Rullar:
Rullarna är fast monterade i spantet med ändmonterade skruvar.

Rullar kan snabbt bytas genom att 2 skruvar lossas utan någon demontering av banan.

Korta axeländar tillåter hög belastning per rulle.

Standardkomponenter:
Modulerna är till mycket stor del uppbyggda av på marknaden tillgängliga och standardiserade komponenter.

Fördelar med detta är att kritistiska komponenter finns alltid tillgängliga i olika länder.

Summering av systemets fördelar:

· Låg ljudnivå.

· Flexibla och driftsäkra lösningar.

· Servicevänligt.

· Lätt att installera, ändra och komplettera.

· Kostnadseffektiva moduler.

· Modulära funktioner.