Transportör för pallgods till Green Cargo

Green Cargo
Green Cargo sköter förvaring, hantering, distribution och i många fall vidareförädling av varor för kunder inom konsumentvarusegmentet. Ett av Sveriges största distributionscentra för sprit och vin. I samarbete med lokal installatör har vi levererat en lösning med upp och nertransport av gods, ompackning av gods på ¼ pall via ergonomiska arbetsstationer samt sträckfilmning och bandning av gods

Transportgods.stretchab
Sprit placerade på ¼ pallar som är i sin tur placerade på träpalletter. Kartonggods placerade på EUR-pallar.

Utrustning.
Transportörsystem för pallgods typ PA 1500. Utrustningen består av rullbanor, vridbord, svängbord, godslyftare, transfervagnar, bandtransportörer, arbetsstationer, sträckfilmare och bandare etc.